BÉC PHUN SƯƠNG ĐỒNG 1 HƯỚNG RA TÊ 6MM

5.200đ

Béc phun sương đồng 1 hướng ra tê 6mm


Còn hàng
1

Béc phun sương đồng 1 hướng ra tê 6mm

Sản phẩm liên quan

BÉC TƯỚI G3

5.400đ

Béc tưới G3 thích hợp tưới cho mọi loại cây trồng

BÉC PHUN SƯƠNG 4 HƯỚNG CHỐNG RỈ

19.000đ

Béc phun sương 4 hướng chống rỉ với hạt phun mịn tuyệt đối, làm mát không khí, hoặc tưới cho cây trồng ít nước.

BÉC TƯỚI PHUN SƯƠNG 2M

3.700đ

Béc tưới phun sương 2M tưới phù hợp cho vườn ươm, nhà kính,...

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 1 HƯỚNG

2.700đ

Béc phun sương cam 1 hướng

BÉC PHUN SƯƠNG ĐEN 1 HƯỚNG

2.800đ

Béc phun sương đen 1 hướng

BÉC PHUN SƯƠNG ĐỒNG 5 HƯỚNG REN 21MM

25.000đ

Béc phun sương đồng 5 hướng ren 21mm

BÉC PHUN SƯƠNG CHỐNG RỈ

22.000đ

Béc phun sương chống rỉ độ phun mịn tuyệt đối thích hợp tưới mát cho vườn lan, nhà kính, vườn ươm, vườn rau, quán ăn, cafe,...

BÉC PHUN SƯƠNG 2M 5 HƯỚNG RA 6MM

Béc phun sương 2M 5 hướng ra 6mm

BÉC PHUN SƯƠNG 2M CÓ VAN CHỐNG RỈ

9.000đ

Béc phun sương 2M có van chống rỉ

BÉC PHUN SƯƠNG 2M REN 21MM

4.600đ

Béc phun sương 2M ren 21mm

BÉC PHUN SƯƠNG 2M 5 HƯỚNG REN 21MM

Béc phun sương 2M 5 hướng ren 21mm

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 1 HƯỚNG CÓ VAN CHỐNG RỈ

4.600đ

Béc phun sương cam 1 hướng có van chống rỉ

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 1 HƯỚNG RA TÊ 6MM

3.000đ

Béc phun sương cam 1 hướng ra tê 6mm

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 1 HƯỚNG REN 21MM

3.500đ

Béc phun sương cam 1 hướng ren 21mm

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 5 HƯỚNG RA 6MM

12.500đ

Béc phun sương cam 5 hướng ra 6mm  

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 5 HƯỚNG REN 21MM

13.500đ

Béc phun sương cam 5 hướng ren 21mm

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 5 HƯỚNG VAN CHỐNG RỈ

14.500đ

Béc phun sương cam 5 hướng van chống rỉ

BÉC PHUN SƯƠNG CAM 5 HƯỚNG RA TÊ 6MM

13.000đ

Béc phun sương cam 5 hướng ra tê 6mm

BÉC PHUN SƯƠNG ĐEN 1 HƯỚNG CÓ VAN CHỐNG RỈ

4.750đ

Béc phun sương đen 1 hướng có van chống rỉ

BÉC PHUN SƯƠNG ĐEN 1 HƯỚNG RA TÊ 6MM

3.100đ

Béc phun sương đen 1 hướng ra tê 6mm
Đã thêm vào giỏ hàng