Sắp xếp:


ỐNG HDPE BẠC 60MM DÀY 4.5MM LOẠI D2 Thêm vào giỏ hàng Giảm 13.000đ

52.000đ 65.000đ -20%

Ống hdpe bạc 60mm dày 4.5mm loại D2
ỐNG HDPE BẠC 60MM DÀY 5MM LOẠI D1 Thêm vào giỏ hàng Giảm 14.000đ

56.000đ 70.000đ -20%

Ống hdpe bạc 60mm dày 5mm loại D1
ỐNG HDPE BẠC 60MM DÀY 3.5MM LOẠI M2 Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.400đ

41.600đ 52.000đ -20%

Ống hdpe bạc 60mm dày 3.5mm loại M2
ỐNG HDPE BẠC 60MM DÀY 4MM LOẠI M1 Thêm vào giỏ hàng Giảm 11.400đ

45.600đ 57.000đ -20%

Ống hdpe bạc 60mm dày 4mm loại M1

36.000đ 45.000đ -20%

Ống hdpe bạc 50mm dày 4mm loại D2
ỐNG HDPE BẠC 50MM DÀY 4.5MM LOẠI D1 Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.000đ

40.000đ 50.000đ -20%

Ống hdpe bạc 50mm dày 4.5mm loại D1

29.600đ 37.000đ -20%

Ống hdpe bạc 50mm dày 3mm loại M2

33.600đ 42.000đ -20%

Ống hdpe bạc 50mm dày 3.5mm loại M1

25.600đ 32.000đ -20%

Ống hdpe bạc 40mm dày 3.5mm loại D2

29.600đ 37.000đ -20%

Ống hdpe bạc 40mm dày 4mm loại D1

20.000đ 25.000đ -20%

Ống hdpe bạc 20mm dày 2.5mm loại M2

24.000đ 30.000đ -20%

Ống hdpe bạc 40mm dày 3mm loại M1

Hiển thị 1 - 12 / 20 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng