VAN 16MM REN 21MM

8.000đ

Van 16mm ren 21mm


Còn hàng
1

Van 16mm ren 21mm dùng để nối ống LDPE 16mm với ren trong 21mm.

Sản phẩm liên quan

2.500đ

Co 16mm  một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

1.800đ

Khóa cuối ống 16mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

3.000đ

Khởi thủy 16mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

1.800đ

Nối ống 16mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

2.500đ

Nối ống PE 16mm ren ngoài 21mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

2.700đ

Tê nối 16mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.
Đã thêm vào giỏ hàng