NỐI GIẢM 32MM - 25MM

3.800đ

Nối giảm 32mm - 25mm


Còn hàng
1

Nối giảm 32mm - 25mm: dùng chuyển từ ống ldpe 32mm qua ống ldpe 25mm.

Sản phẩm liên quan

5.000đ

Co nối ống 32mm dùng để nối giữa các đoạn ống ở góc 90 độ.

5.500đ

Khởi thủy 32mm nhỏ, dùng để chuyển từ ống chính PVC ra ống LDPE 32mm.

5.500đ

Tê ống 32mm dùng để nối với ống ldpe 32mm.
Đã thêm vào giỏ hàng