NỐI 1 ĐẦU TRƠN CHUYỂN TỪ 6MM QUA 10MM VÀ 12MM

1.200đ

Nối 1 đầu trơn chuyển từ 6mm qua 10mm và 12mm


Còn hàng
1

Nối 1 đầu trơn chuyển từ 6mm qua 10mm và 12mm một đầu vào nối âm 6mm, đầu còn lại với 2 khấc ngoài nối với ống 10mm, 2 khấc trong nối với ống 12mm.

Sử dụng cho các kiểu đấu nối phù hợp 

Sản phẩm liên quan

NỐI 6MM 1 ĐẦU REN

1.000đ

Nối 6mm 1 đầu ren một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI 6MM 1 ĐẦU TRƠN 1 ĐẦU GÀI

650đ

Nối 6mm 1 đầu trơn 1 đầu gài một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI 6MM 2 ĐẦU GÀI

800đ

Nối 6mm 2 đầu gài một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI ÂM DƯƠNG 7MM

1.000đ

Nối âm dương 7mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NÚT BÍT DÂY DẪN

700đ

Nút bít dây dẫn một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

TÊ 6MM THƯỜNG

900đ

Tê 6mm thường một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

VAN 6MM

1.950đ

Van 6mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

KHỚP NỐI 2 ĐẦU 6MM

600đ

Khớp nối 2 đầu 6mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI 6MM ĐẦU LỚN ĐẦU NHỎ

550đ

Nối 6mm đầu lớn đầu nhỏ một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI ÂM DƯƠNG 6MM THƯỜNG

900đ

Nối âm dương 6mm thường một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

RON KHỞI THỦY 8MM

1.200đ

Ron khởi thủy 8mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

TÊ 6MM DÀY

1.500đ

Tê 6mm dày một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

VAN 6MM 1 ĐẦU TRƠN

1.950đ

Van 6mm 1 đầu trơn một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI ÂM DƯƠNG 6MM TỐT

1.000đ

Nối âm dương 6mm tốt một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

NỐI GIẢM 2 ĐẦU ÂM 8MM - 6MM

1.400đ

Nối giảm 2 đầu âm 8mm - 6mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

TAI BÉC

400đ

Tai béc

KHỚP NỐI CHUYỂN REN 17MM - 7MM

1.500đ

Khớp nối chuyển ren 17mm - 7mm
NỐI 6MM 1 ĐẦU GÀI CÓ REN VÀ 1 ĐẦU TRƠN BÊN TRONG Giảm 100đ

NỐI 6MM 1 ĐẦU GÀI CÓ REN VÀ 1 ĐẦU TRƠN BÊN TRONG

500đ 600đ -16%

Nối 6mm 1 đầu gài có ren và 1 đầu trơn bên trong

NỐI ỐNG 8MM REN CÔN NGOÀI 8MM

1.400đ

Nối ống 8mm ren côn ngoài 8mm

NỐI ỐNG 10MM REN CÔN NGOÀI 8MM

2.000đ

Nối ống 10mm ren côn ngoài 8mm
Đã thêm vào giỏ hàng