NỐI 1 ĐẦU TRƠN CHUYỂN TỪ 6MM QUA 10MM VÀ 12MM

1.200đ

Nối 1 đầu trơn chuyển từ 6mm qua 10mm và 12mm


Còn hàng
1

Nối 1 đầu trơn chuyển từ 6mm qua 10mm và 12mm một đầu vào nối âm 6mm, đầu còn lại với 2 khấc ngoài nối với ống 10mm, 2 khấc trong nối với ống 12mm.

Sử dụng cho các kiểu đấu nối phù hợp 

Sản phẩm liên quan

1.000đ

Nối 6mm 1 đầu ren một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

650đ

Nối 6mm 1 đầu trơn 1 đầu gài một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

800đ

Nối 6mm 2 đầu gài một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

1.000đ

Nối âm dương 7mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

700đ

Nút bít dây dẫn một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

900đ

Tê 6mm thường một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.
Đã thêm vào giỏ hàng