BỘ PHẬN BÙ ÁP SILICON


Bộ phận bù áp Silicon dùng để gắn các loại béc có chức năng bù áp


Còn hàng

Bộ phận bù áp Silicon gắn cho các loại béc tưới có chức năng phù hợp

Sản phẩm liên quan

1.500đ

Ren giảm 21mm - 6mm âm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

3.000đ

Khớp chuyển 17mm - 6mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

1.500đ

Khớp nối 6mm ren 17mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

1.500đ

Ren giảm 21mm - 6mm dương một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

2.500đ

Roto béc tưới G8 G9 chuyên dùng cho các loại béc G8 với các loại lưu lượng 40l, 70l, 90l hoăc dùng cho béc G9 với các loại lưu lượng 50l, 60l, 90l, 100l

1.500đ

Nối chuyển ren 17mm ra 7mm chuyên dùng cho các loại béc sử dụng ren 17mm chuyển qua dây 7mm
Đã thêm vào giỏ hàng