BỘ PHẬN BÙ ÁP SILICON


Bộ phận bù áp Silicon dùng để gắn các loại béc có chức năng bù áp


Còn hàng

Bộ phận bù áp Silicon gắn cho các loại béc tưới có chức năng phù hợp

Sản phẩm liên quan

REN GIẢM 21MM - 6MM ÂM

1.500đ

Ren giảm 21mm - 6mm âm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

KHỚP CHUYỂN 17MM - 6MM

3.000đ

Khớp chuyển 17mm - 6mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

KHỚP NỐI 6MM REN 17MM

1.500đ

Khớp nối 6mm ren 17mm một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

REN GIẢM 21MM - 6MM DƯƠNG

1.500đ

Ren giảm 21mm - 6mm dương một trong những phụ kiện cho hệ thống tưới của bạn.

ROTO BÉC TƯỚI G8 G9

2.500đ

Roto béc tưới G8 G9 chuyên dùng cho các loại béc G8 với các loại lưu lượng 40l, 70l, 90l hoăc dùng cho béc G9 với các loại lưu lượng 50l, 60l, 90l, 100l

NỐI CHUYỂN REN 17MM RA 7MM

1.500đ

Nối chuyển ren 17mm ra 7mm chuyên dùng cho các loại béc sử dụng ren 17mm chuyển qua dây 7mm

NỐI BÉC REN 17MM RA 6MM

1.500đ

Nối béc ren 17mm ra 6mm dùng để chuyển các dòng béc có ren 17mm ra dây 6mm
Đã thêm vào giỏ hàng